Referencje


P.W. DROMAX s.c.
P.W. DROMAX s.c.
  •         Przedsiebiorstwo Wielobranżowe "DROMAX" s.c.   potwierdza że firma AnKa-T F.H.U. wykonała roboty drogowe w zakresie budowy nawierzchni chodników, dróg właściwych i dojazdowych, ciagów pieszych, placów postojowych, wyjazdów, odwodnień, zagospodarowania terenu. Wykonała także bieżące naprawy oraz świadczyła stałe usługi konserwacyjno-ogólnobudowlane w obiektach należących do firmy.

 

          Prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem wymaganego terminu odbioru robót.

Wczasie wykonania zadania firma AnKa-T F.H.U. wykazała się rzetelnością, wysoką jakością robót i dyscypliną w dotrzymywaniu terminu.

Lubuski Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych Gorzów
Lubuski Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych Gorzów
  • Lubuski Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych Gorzów  informuje, że AnKa-T F.H.U. była wykonawcą Remontu dachu na przepompowni w Górecku i Remont dachu na przepompowni w Gościmiu.

          Wykonano także remont ogrodzenia przy stacji pomp Gostkjowice.

                  

                  Powyzszy zakres robót wykonany został w terminach umownych, profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem. Zdaniem naszym AnKa-T F.H.U. prezentuje profesjonalizm i odpowiedzialność.

Fachowość w realizacji robót remontowych nie budzi żadnych zastrzeżeń.

AnKa-T F.H.U. jest firmą kompetentną, solidną i godną polecenia

COVERS Gorzów Wlkp.
COVERS Gorzów Wlkp.
  • COVERS Gorzów Wlkp. -  pragniemy zaświadczyć, że firma AnKa-T F.H.U. jest firmą , która wykonała na zadaniu inwestycyjnym - budownictwa mieszkalnego w Głogowie w zakresie robót tynkarskich:

           - Tynki zewnętrzne: wykonanie docieplania ścian wraz z faktórą zewnetrzną.

           - Tynki wewnętrzne: tynki wewnętrzne ścian i sufitów.

          AnKa-T F.H.U. była także wykonawcą remontu pokrycia dachowego, wykonywała prace w zakresie napraw   i konserwacji elementów użytkowych, instalacji oraz aktualne naprawy bieżące w budowanych przez nas budynkach na trenie Głogowa i Gorzowa Wlkp.

Świadczyła również stałe usługi konserwacyjno-ogólnobudowlane.

Wykonała ogrodzenie panelowe na słupkach metalowych w miejscowości Czechów.

 

Z jakości prac jesteśmy w pełni zadowoleni. Wykonano je terminowo i bez zastrzeżeń. Pracownicy zatrudnieni            w firmie AnKa-T F.H.U.są dobrze przygotowani do wszelkich zadań w zakresie budownictwa.

Szkoła Podstawowa Nr 1 Gorzów Wlkp.
Szkoła Podstawowa Nr 1 Gorzów Wlkp.
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 Gorzów Wlkp. informuje że firma AnKa-T F.H.U. wykonała remont sal lekcyjnych oraz roboty modernizacyjno - malarskie w sali gimnastycznej.

 

         Wykonane prace odpowiadają oczekiwaniom inwestora, zostały wykonane profesjonalnie, terminowo i zgodnie z umową.

Polecamy firmę AnKa-T F.H.U. kolejnym inwestorom jako solidnego i godnego zaufania wykonawcę robót remontowo - budowlanych.